Screening borstkanker op Bonaire

Op Bonaire gaat in oktober 2019 de pilot van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker van start. De pilot is ter voorbereiding van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit is een screeningsprogramma voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar.

Wat, waarom en voor wie?

Wat is borstkanker?

Alle soorten kanker hebben 1 eigenschap gemeen: een ongecontroleerde deling van lichaamscellen. Borstkanker is een kanker die zich in en om het borstweefsel ontwikkelt.

Wat is een screening voor borstkanker?

Een bevolkingsonderzoek is een gratis medisch onderzoek om ziekten vroeg op te sporen. Dat gebeurt door een screening; een periodiek onderzoek over een langere tijd. Voor de Screening Borstkanker krijgen vrouwen van 50 tot en met 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging.  Als u meedoet, maken we röntgenfoto’s van uw borsten. Zo kunnen we in een vroeg stadium zien of u borstkanker hebt voordat u er zelf iets van merkt.

Waarom een screening voor borstkanker?

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker en meest voorkomende doodsoorzaak door kanker bij vrouwen. 1 op 8 vrouwen krijgen borstkanker. Het is niet te voorkomen maar bevolkingsonderzoeken hebben bewezen dat een vroege detectie de overlevingskansen verhoogd. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De overlevingskans is dan groter en ook is de behandeling vaker succesvol.

Voor wie is de screening voor borstkanker?

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar komen in aanmerking en krijgen een uitnodiging om mee te doen. In deze leeftijdsgroep komt borstkanker het meeste voor. Behoort u tot deze leeftijdsgroep en bent u verzekerd bij het ZVK? Dan ontvangt u een uitnodiging om mee te doen. Als u geen uitnodiging ontvangt, maar wel zit in de leeftijdsgroep zit en niet onder behandeling bent voor borstkanker, neemt u dan contact op met de screening coördinator. De screening wordt elke twee jaar herhaald, tot u 76 wordt.

U beslist zelf of u meedoet

De Screening Borstkanker is vrijwillig. U bent niet verplicht om mee te doen. Wilt u niet deelnemen? Dan kunt u dit aangeven nadat u de uitnodiging hebt ontvangen.

Voelt u iets afwijkends? Wacht nooit tot de uitnodiging!

De Screening Borstkanker is zo opgezet dat alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar binnen twee jaar worden uitgenodigd. Daarna krijgt u elke twee jaar opnieuw een uitnodiging. Maar: hebt u klachten of voelt u een verandering aan uw borst? Wacht nooit tot de uitnodiging! Ga meteen naar uw huisarts.

Hoe verloopt de Screening Borstkanker?

U ontvangt per post van ons een uitnodiging met instructies voor deelname. Als u ervoor kiest om mee te doen, maken we voor u een afspraak bij Fundashon Mariadal. Hier wordt een zogenaamde ‘mammografie’ gemaakt: röntgenfoto’s van het borstweefsel. Speciaal opgeleide radiologen in Nederland beoordelen deze foto’s. De uitslag wordt naar uw huisarts gestuurd. U kunt altijd contact opnemen met uw huisarts om uw uitslag op te vragen. In sommige gevallen neemt de huisarts contact met u op om een afspraak te maken. Zorg ervoor dat u deze afspraak zo snel mogelijk bijwoont.

De screening verloopt in 5 stappen

1. De uitnodiging

Als u deze uitnodiging ontvangt kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We vragen of u mee wilt doen aan de screening. Ook bespreken we de screening met u en beantwoorden we uw vragen. Als u meedoet, maken we een afspraak voor u bij Fundashon Mariadal.

Het kan gebeuren dat u een uitnodigingsbrief voor de screening krijgt terwijl u onder behandeling bent voor borstkanker. Dit komt doordat wij daar niet van op de hoogte zijn. We mogen namelijk geen medische informatie inwinnen zonder uw toestemming. In het telefoongesprek na ontvangst van de uitnodiging kunt u uw situatie aangeven.

2. Uw afspraak

De afspraak bij Fundashon Mariadal duurt ongeveer 20 minuten. U neemt de uitnodigingsbrief en uw legitimatiebewijs mee naar uw afspraak. Bij aankomst zal een medewerker uw gegevens controleren. We stellen u een aantal vragen over uw gezondheidssituatie en we beantwoorden uw vragen. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.

Goed om te weten:

  • Alle medewerkers aan de Screening Borstkanker zijn vrouwen.
  • Als u medische problemen hebt, informeer dan de medewerkers.
  • Draag makkelijke bovenkleding.
  • Gebruik geen crème, poeder, lotion of zinkzalf op uw bovenlichaam.
  • Volg de instructies van de medewerkers op.
  • Voor de röntgenfoto’s worden uw borsten tussen twee platen gedrukt; dit kan gevoelig zijn.

3. Röntgenfoto’s maken

Als u aan de beurt bent worden er röntgenfoto’s van uw borsten gemaakt. U kunt in een kleedhokje uw bovenkleding uitdoen. Een medewerker legt de procedure aan u uit. Hebt u littekens op uw borsten? Of zijn uw borsten heel gevoelig? Vertel het aan de medewerker, die kan er dan rekening mee houden.

Er worden twee röntgenfoto’s van elke borst gemaakt. Soms zijn er meer foto’s nodig. Voor elke foto wordt uw borst enkele seconden samengedrukt tussen twee platen. Dat is nodig om een goede foto te maken, met zo min mogelijk straling. De druk kan gevoelig zijn, maar is niet schadelijk voor uw borsten. Doet de druk te veel pijn? Zeg dat tegen de medewerker.

4. Beoordeling van de röntgenfoto’s

Als alle foto’s gemaakt zijn, kunt u zich weer aankleden en plaatsnemen in de wachtruimte. De medewerkers bekijken of de borsten voldoende duidelijk zijn afgebeeld en of de foto’s technisch gelukt zijn. Is dat niet zo? Dan kan het zijn dat één of meer foto’s opnieuw worden gemaakt. Anders bent u klaar. 

De röntgenfoto’s worden naar twee speciaal opgeleide radiologen in Nederland gestuurd. Zij beoordelen de foto’s onafhankelijk van elkaar.

5. De uitslag

De uitslag wordt binnen twee weken naar uw huisarts gestuurd. U kunt altijd contact opnemen met uw huisarts om uw uitslag op te vragen. In sommige gevallen neemt de huisarts contact met u op om een afspraak te maken. Zorg ervoor dat u deze afspraak zo snel mogelijk bijwoont.

Wat kan de uitslag zijn?

  1. Geen afwijkingen gevonden 
  2. Niet genoeg informatie 
  3. Een afwijking gezien 

1. Geen afwijkingen gevonden

Er zijn op de röntgenfoto’s geen aanwijzingen gevonden voor borstkanker. U kunt over twee jaar weer meedoen met het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek biedt geen volledige zekerheid. Er is een kans dat borstkanker niet ontdekt wordt. Ook kan borstkanker ontstaan tussen twee screenings in. Krijgt u last van zwelling, pijn of irritatie aan  uw borsten? Ga meteen naar uw huisarts!

2. Niet genoeg informatie

De röntgenfoto’s geven niet genoeg informatie voor een goede beoordeling. Er is verder onderzoek nodig in het ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld een extra röntgenfoto of een echografie zijn. In de meeste gevallen is er niets aan de hand.

3. Een afwijking gezien

Er is op de röntgenfoto’s een afwijking gezien die borstkanker kan zijn. Er is verder onderzoek nodig in het ziekenhuis. Dat kan een röntgenfoto of een echografie zijn. Zo nodig wordt een klein stukje weefsel uit de borst gehaald. Dat hoeft nog niet te betekenen dat u borstkanker hebt.

Contact met uw huisarts

Er kan vervolgonderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat de röntgenfoto’s van uw borsten niet genoeg informatie geven. Of omdat er op een van de foto’s een afwijking is gezien. De huisarts zorgt dan voor een verwijzing naar het ziekenhuis.

Uw gegevens en uw privacy

Persoonlijke gegevens

Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens via de afdeling Burgerzaken. Als u meedoet aan de Screening Borstkanker geeft u toestemming om uw gegevens en de resultaten van het onderzoek te gebruiken voor het bevolkingsonderzoek en eventueel vervolgonderzoek in het ziekenhuis.

Uw privacy

De data van de screening is geanonimiseerd. De resultaten van de screening gebruiken we ook om het bevolkingsonderzoek steeds verder te verbeteren. We wisselen daarvoor gegevens uit met onderzoeks- en zorginstellingen. We houden ons hierbij aan de wet Bescherming Persoonsgegevens BES. Als u niet wilt dat wij uw gegevens delen, dan kunt u dit aangeven.

Wie organiseert de screening borstkanker?

De afdeling Publieke Gezondheid van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), Fundashon Mariadal (FM), en het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) werken samen voor het realiseren van de screening.

Meer informatie

U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +599 781 0476 of mailen via info@screeningkansernapechu.com.

Screening borstkanker

Hebt u gecheckt? Doe mee!